آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

فاطمه ریوند

فاطمه ریوند


دوره ها :   پیانو , پیانو مجازی ,فرهاد فرازنیا

فرهاد فرازنیا


دوره ها :   گیتار کلاسیک و پاپ حضوری , گیتارکلاسیک و پاپ مجازی ,پژمان خلیلی

پژمان خلیلی


دوره ها :   گیتار , گيتار و گروه نوازي موسيقي جهاني , گیتار پاپ مجازی , گیتار پاپ حضوری ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده