مركز آموزش هنري بنياد رودكي
66743358-9
مركز آموزش هنري بنياد رودكي       مرکز آموزش هنری

مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی فعالیت آموزشی خود را از 12 بهمن 1388 آغاز نموده است. این مرکز در جهت شناخت و بکارگیری استعدادهای درخشان هنری، ایجاد بستر فعالیت های حرفه ای هنری، تلاش در تبیین و نشر مبانی نظری هنر، فراهم ساختن محیط مناسب جهت فعالیت هنرجویان و علاقمندان به هنر، جستجوی ابزار و روش های کارساز و معقول برای پرورش و انتقال هنر و تربیت افرادی با دانش و بینش لازم از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی هنر تا کنون گام های مؤثری برداشته است.